Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Działdowie
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
  Powiat
•  Charakterystyka ogólna
•  Statut
•  Plany rozwoju powiatu
•  Jednostki organizacyjne
•  Budżet
•  Wykaz majątku
  Starostwo Powiatowe
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Struktura organizacyjna
•  Ogłoszenia i przetargi
•  Załatwianie spraw
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Kontrole
•  Regulacje wewnętrzne
•  Statystyka zdawalności w OSK
  Oświadczenia
•  Oświadczenia majątkowe
  Informacje
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wykaz organizacji pozarządowych
•  Rządowe Centrum Legislacji
  Objaśnienia
•  Niepublikowane w BIP
•  Instrukcje obsługi
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

5570597
od 30 czerwca 2003 r.

Starostwo Powiatowe w Działdowie

ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

 

tel. 0-23 697 5940, fax. 0-23 697 5941,

 NIP POWIATU 571-14-96-558, REGON POWIATU 130377741

 

 

Adresy poczty elektronicznej:

 

Skrzynka podawcza (podania, wnioski, żądania, zażalenia, wyjaśnienia, odwołania itp.):

 https://cu.warmia.mazury.pl/  

 

 

Pozostała korespondencja kierowana do Starostwa drogą elektroniczną:

sekretariat@e-starostwo.pl

 

                                                                                                                

 

Kierownictwo Starostwa Powiatowego:

 

Starosta Działdowski  Marian Janicki                                         

Wicestarosta Marian Brandt

Sekretarz Erwin Smoliński

Skarbnik  Urszula Wojtczyk

                                                                                                                

 

Godziny pracy Starostwa: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Kasa czynna w godzinach : 8:00 – 14:00,   z przerwą od 9:00 – 9:20
                                                                                                                  

Numery kont bankowych - rachunek bankowy BGŻ S.A. O/Działdowo :

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego - 73203000451110000002079150

Opłaty geodezyjne - 52203000451110000002079140

Opłaty komunikacyjne - 52203000451110000002079140

Opłaty ewidencyjne - 73203000451110000002079150

Grzywny - 52203000451110000002079140

Wpłaty z tytułu sprzedaży i najmu - 52203000451110000002079140

Wpłaty Wadium - 05203000451110000002079210

                                                                                                                  

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni stałe dyżury dyspozytorskie we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie.
Wszelkie sprawy związane z wystąpieniem zdarzeń kryzysowych - mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców należy zgłaszać bezpośrednio do dyspozytora pod numer telefonu:
23-697 05 30.

                                                                                                                  

 

www.powiatdzialdowski.pl